איך יוצרים חוק הגיוני?

כפי שחוקי המדינה תקפים לכל אזרחיה גם חוקי הבית צריכים להיות קבילים לכל המשפחות. טעות נפוצה היא קביעת חוק בסגנון "אנחנו החלטתי". אחת הדרכים לבדוק שהחוק בבית הגיוני היא לשאול: האם החוק יכול להיות "קביל" בכל הבתים בישראל? אם התשובה היא לא, נסו לבחון אותו מחדש. לדוגמא:

חוק: אין שימוש במסכים באמצע השבוע.
שאלה: היתכן שבכל הבתים בישראל לא יהיה שימוש במסכים באמצע השבוע ??????
הסכם מועדף: קובעים ביחד לו"ז לשימוש במסכים בהתאם לשגרת הפעילויות השוטפות.

חוק: לא אוכלים דגני בוקר.
שאלה: היתכן שבכל הבתים בישראל לא יאכלו דגני בוקר ??????
הסכם מועדף: מחליטים ביחד על מס' ארוחות בוקר מזינות המוסכמות על ההורים והילדים.

חוק: מכינים שיעורי בית מיד אחרי בה"ס.
שאלה: היתכן שבכל הבתים בישראל ילדים יכינו שיעורי בית מיד אחרי בה"ס ??????
הסכם מועדף: קובעים ביחד לו"ז הכנת שיעורי בית בהתאם לשגרת הפעילויות השוטפות.

חוק: אסור להרביץ אחד לשני.
שאלה: היתכן שבכל הבתים לא יהיו מריבות בין אחים ??????
הסכם מועדף: רושמים בעיות על דף על המקרר ומטפלים בהן בזמן רגוע.

חוק: הילד הצעיר אחראי להוריד את הזבל והבכור לפנות מדיח.
שאלה: היתכן שבכל הבתים בישראל הצעיר יוריד את הזבל והבכור יפנה מדיח ??????
הסכם מועדף: כל שבוע כל ילד בוחר משימה ומבצע אותה בליווי ההורה.

רשומות פופולריות