שיח פיננסי משפחתי


אורית רומשטיין, מורה בצוות חינוך פיננסי, בבה"ס הגימנסיה העברית "הרצליה" מציעה לשוחח עם המתבגרים על התנהלות כלכלית נכונה.
מצרפת בלינק הזה מסמך שהכינה המפתח שיח עם המתבגרים וכולל מספר נושאים:
  1. שיח פיננסי בבית
  2. תקציב משפחתי
  3. חיסכון
מומלץ להקדיש לנושא חצי שעה ולעבור על השאלון עם המתבגרים.

רשומות פופולריות