אפשר לזרוק את הציור הזה?


ילדים בגילאי גן מציירים המון ומציפים את הבית באוצרותיהם המרגשים.
אחרי שהמקרר והמגירות מלאים בעבודות אומנות מגיע שלב הזריקה לפח המלווה בחשש ש"יתפסו אותנו על חם".
פתרון יעיל הוא לסרוק את היצירות באפליקציה ולשמרן "בענן".
כדי לוודא שרק הציורים החשובים נשמרים מומלץ שהילד יקח חלק בתהליך.
ילד קטן יֵשב לידנו, יבחר מספר יצירות שבועיות וילמד איך התהליך מתבצע. ברגע שהוא כשיר למשימה מומלץ להעבירה לידיו.
מומלץ לפתוח לכל ילד תיקייה נפרדת.

רשומות פופולריות