meme - ממה צריך להיזהר?


מִים או באנגלית meme הוא כינוי לקליפ, ציור, סרטון, תמונה או רעיון שמתפשט במהירות ברשת. כש ה- meme פוגעני או מעליב יכולות להיות לו השלכות לטווח רחוק. להלן שתי דוגמאות מצערות - מומלץ לשתף את המתבגרים.
1. עשרה תלמידים באוניברסיטת הרווארד הודחו מתוכנית הלימודים, כי יצרו meme פוגעני להלן לינק לכתבה.
2. פיטר גוזלי יצר תמונה כבדיחה בין חבריו בה הוא נראה שניות לפני התרסקות המטוס בבניין התאומים. התמונה הפכה ל meme, "יצאה" מהשליטה שלו והופיעה בסיטואציות סופניות אחרות. היום הוא משלם מחיר כבד, כי התמונה "רודפת" אחריו ופוגעת בסיכויים שלו להתקבל ללימודים או לעבודה.
המתבגר צריך לקחת בחשבון שתמונה או meme שהוא יוצר ושולח לקבוצה פרטית יכולים להיחשף לכלל הציבור ולהשפיע על עתידו. 
מצרפת לינק לפודקסט בנושא. מומלץ לשמוע עם המתבגר בנסיעה ברכב.

רשומות פופולריות