ניסוי אֵם מגבת ואֵם תיל


אֵם מגבת ואֵם תיל הוא ניסוי שנעשה בקופי רזוס על ידי הפסיכולוג הארי הארלו. מטרת הניסוי היתה לבדוק מה חשוב יותר לילד: חום ואהבה או מזון. החוקרים שמו בכלוב 2 בובות: בובה שעשויה מחוטי תיל ומחזיקה בקבוק חלב ("אֵם" תיל) ובובה שעשויה ממגבת ("אֵם " מגבת) וללא בקבוק. תוצאות הניסוי היו:
   הקופים בילו רוב הזמן עם הבובה ממגבת וללא המזון.
   כשהקופים היו רעבים הם הלכו ל"אֵם" תיל, אכלו וחזרו מיד ל"אֵם" מגבת.
   כששמו את הבובות אחת ליד השניה, הקוף ישב על ה"אֵם" מגבת ומתח את צאוורו כדי לשתות מה"אֵם" תיל.
   כשהפחידו את הקופים הם מיד רצו ל"אֵם" מגבת.
הניסוי הזכיר לי את הכלי הכי משמעותי שאני מלמדת בסדנאות: Special Time 

להלן סרטון ופוסט מעיתון "הארץ" המסבירים את עקרונות Special Time 

רשומות פופולריות