מתי נאמר "אני לא אוותר לך על זה"?


דמוקרטיה היא שלטון החוק ולא שלטון הילדים. בדמוקרטיה יש חופש עם גבולות. בנושאים של בטיחות, בריאות וביטחון, הגבולות הם מ"ברזל" ולנו אין גמישות. המסר הוא שאנחנו לא נוותר לילד על X...., כי אנחנו לא מוותרים עליו. לדוגמא:
   צחצוח שיניים בלילה - "אני לא אוותר לך על צחצוח השיניים בלילה, כי אני לא אוותר על בריאות השיניים שלך".
 שימוש בקסדה עם אופניים חשמליות - אני לא אוותר לך על הקסדה, כי אני חייב לשמור עליך.
  קללות - אני לא אאפשר לכם לקלל אחד את השני, כי אני אשמור על האווירה המשפחתית.
חשוב לציין שלא מדובר בשימוש בכוחניות או בעונשים או באיומים אלא ברצף של שיחות בנושא בהם הילד רואה שמדובר בנושא קריטי עבורנו ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליו.

רשומות פופולריות