זהירות, חופש גדול לפניך !!!

החופש הגדול בפתח ואיתו צצים "המוקשים". עזרו למתבגרים למצוא עבודה, כדי לצמצם את שעות הבילוי במסכים ואת החשיפה להתנהגויות בסיכון. גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן החופש הגדול הוא 14.
מכיוון שהמתבגרים "טריים" בשוק העבודה, הם זקוקים להכוונה במספר נושאים:
  1. בחירת מקום עבודה בהתאם להנחיות קורונה
  2. תאום השכר מראש ובכתב (אפילו בהודעת ווטסאפ)
  3. וידוי שהתשלום הוא לא פחות משכר מינימום
  4. קבלת תשלום עבור תקופת התלמדות, ישיבות עבודה, השתלמויות וימי הכנה
  5. ניהול מעקב אחר שעות העבודה ועדכון המעסיק באופן שבועי
  6. תאום מועד התשלום מראש ובכתב

רשומות פופולריות