social Interest - הנוסחא המנצחת

אדלר האמין שהמפתח לבריאות נפשית היא פיתוח תחושה/זיקה חברתית, social interest. אדם מְרַצֶּה דואג לאחר, אבל לא יודע לדאוג לעצמו ואדם אגואיסט דואג יותר מדי לעצמו ופחות לאחר. הנוסחא המנצחת היא לדאוג לעצמי, לדאוג לאחר ולדאוג לדרישות המצב.
סיטואציה: ילד קטן שמסרב לחלוק צעצועים עם חברים
פתרון עם זיקה חברתית: בוא נשים על המקרר 3 צעצועים שאתה לא מוכן שישחקו בהם (דואג לעצמו), ואת כל שאר הצעצועים נחלוק עם החבר (לדאוג לאחר) וכך יהיה לנו מפגש מוצלח (לדאוג למצב).

סיטואציה: מתבגר שלא רוצה להשתכר במסיבה
פתרון עם זיקה חברתית: תקפיד לשתות על בטן מלאה, 2 מנות אלכוהול, עם הפסקה של שעה ביניהם (לדאוג לעצמי), תשמור על החבר שלא יגזים (לדאוג לאחר) כדי שהמסיבה לא תהרס (לדאוג למצב).

רשומות פופולריות