מהי המגבלה של חופש הבחירה?סוקרטס - ".You don't know what you don't know"

כולנו מאמינים שהשמיים הם הגבול וכי יש לנו חופש בחירה, אך במציאות קיימות מספר מגבלות המֵצִירות את הבחירה החופשית שלנו. אחת המגבלות מתוארת על ידי ד"ר זיוית אברמסון כמטאפורה של "חדר עם דלתות המכוסות בוילונות".

בחדר מס' רב של דלתות שכולן מכוסות בוילונות למעט דלת אחת המהווה מבחינתנו את האפשרות היחידה ליציאה מהחדר. במצב זה, איננו מודעים לכך שמאחורי הווילונות מסתתרות דלתות נוספות המייצגות דרכי חשיבה ופעולה אלטרנטיביות.

כשילד אומר: לא היתה לי ברירה, הייתי חייב, נאלצתי, הייתי מוכרח - הוא צודק, מאחר וייתכן שאינו מודע ל"דלתות" נוספות המוסתרות מאחורי הוילונות.

שתפו את הילדים במטאפורה. התובנה כי לבעיה יכולים להיות מספר פתרונות מחדירה אופטימיות, מעודדת ומזמינה את הילדים לחשיבה נוספת, לבקשת עזרה ולהתייעצות.


רשומות פופולריות