מה להגיד במקום "אתה חכם"?
לעתים המשפט "את חכמה" או "אתה חכם" גורם לילדים לומר משעמם בבה"ס, להשקיע פחות או להסתובב בהרגשת התנשאות שהם טובים יותר מהאחר. מכיוון שילד חכם לא עשה כלום כדי לזכות באינטליגנציה, עדיף לעודד את המאמץ שלו במקום את החכמה.
המשפט "success is your dreams with work cloths on" מזכיר לנו לעודד ילדים על מאמץ בכל פעם שהם לובשים "בגדי עבודה" או בשפה הצבאית "מדי ב". חשוב לעודד את הילדים כשהם מבצעים את המשימות שלהם, עומדים בהסכמים, משתפים פעולה ועוזרים.
מצרפת סרטונים בהם רואים ילדים חרוצים מבצעים את משימות החיים דבר שמחזק את הרגשת המסוגלות ותחושת המשמעות שלהם. רשומות פופולריות