דף סיכום שנה והצבת מטרות

שנה טובה.
כמו בשנה שעברה אני מצרפת דף חזון שילדכם יכולים למלא או שנמלא בשמם. גם ההורים מוזמנים למלא אותו ולשנות את קטגוריית בה"ס לעבודה. המטרה היא לשמור את הדפים ולהסתכל עליהם בעוד מספר שנים.

ניתן להדפיס ולמלא ביחד בפורמט משפחתי. זו הזדמנות לשתף, להכיר טוב יותר אחד את השני, לסכם את שנת תשע"ט ולהציב מטרות לשנת תש"פ. 


רשומות פופולריות