נסיעה למסגרות ללא שימוש בניידים

שנת הלימודים בפתח וזו הזדמנות לחדד עם ילדינו את נהלי השימוש בניידים.
אני ממליצה לקבוע הסכם עם הילדים וגם עם המתבגרים שבנסיעות קצרות לא יהיה שימוש בניידים. כלומר הליכה ברגל או נסיעה לגן, לחוג או לבית הספר היא ללא צפייה, התכתבות או משחק בניידים.
במקום שהילד יהיה תקוע בעגלה או בכיסא הבטיחות ויסתכל על הנייד, בואו נחזור לומר לו: הנה מכונית כיבוי אש או הנה כלב.
במקום להיות עסוקים עם הניידים בזמן הנסיעה, בואו נשתף בבוקר מה מצפה לנו היום או נשתף אחה"צ מה היה לנו נעים או לא נעים היום.

רשומות פופולריות