למה לא כדאי ל"גנוב" לילד את הבעיה?כל משפחה מתמודדת עם בעיות שונות. כדי להיות יעילים בפתרון הבעיות חשוב ללמוד לזהות מתי הבעיה היא באחריות הילד ומתי הבעיה באחריות ההורה.
כשהבעיה היא באחריות הילד התפקיד שלנו הוא תמיכתי. כשאנחנו "גונבים" ממנו את הבעיה ו"מנהלים" את האירוע, אנחנו מעבירים מסר מצמצם שאומר : "אתה לא יודע, לא מסוגל, לא אחראי ואני לא סומך עליך".

דוגמאות לבעיות שבאחריות הילד:
  • חבר מציק לו בהפסקה
  • קיבל ציון נכשל
  • שכח להביא אישור הורים
  • מאחר לבה"ס
  • נעלב מחבר
  • לא מגיע מאורגן לחוג
  • רב עם אחותו

התפקיד התמיכתי כולל בשלב ראשון עידוד בסגנון : "אוי, איזה באסה... אני לא מאמינה...נשמע לא פשוט...בטח נלחצת...".
בשלב שני ובזמן רגוע אפשר להציע עזרה, לחשוב ביחד מה לעשות אחרת בפעם הבאה או להציע פתרון לבעיה.

רשומות פופולריות