איך עוברים מביקורתיות לחמלה?


יש אנשים ביקורתיים ויש מעודדים. חלק מאמינים בביקורת בונה וחלק סובלים ממנה. שימוש בסקרנות יעזור לנו לעבור מביקורתיות לכיוון של הבנה, אמפתיה וחמלה. תרגול "שריר" הסקרנות אצל הילדים יעזור להם להיות פחות ביקורתיים אל האחר ועם עצמם. להלן מספר דוגמאות:

במקום להגיד הילד ספורטאי גרוע, אפשר להשתמש בסקרנות ולחשוב:
 • מעניין למה קשה לו.
 • מעניין איזה חלק קשה לו במיוחד.
 • מעניין מה יכול לעזור לו להתחזק בתחום.
 • מעניין אם פורמט מצומצם ולא תחרותי יתאים לו יותר.
 • מעניין איזה תחומים בספורט כן מתאימים לו.
 • מעניין אם הוא תמיד היה כך.
 • מעניין מה שאר התחביבים שלו.
 • מעניין מה החלק שלנו בבעיה.

במקום לומר החבר העליב אותי, אפשר להשתמש בסקרנות ולחשוב:
 • מעניין למה הוא העליב אותי.
 • מעניין מה עובר עליו.
 • מעניין מה הוא חושב על הסיטואציה.
 • מעניין אם הוא מודע לעובדה שנפגעתי.
 • מעניין אם הוא פגע בעוד ילדים או רק בי.
 • מעניין אם זה היה בכוונה או לא בכוונה.
 • מעניין מה החלק שלי בבעיה.

במקום לומר המורה מעצבנת או כועסת, אפשר להשתמש בסקרנות ולחשוב:
 • מעניין מה מעצבן אותה.
 • מעניין מה מעצבן אותך.
 • מעניין אם היא מעצבנת רק אותך או עוד ילדים.
 • מעניין למה היא כל כך כועסת.
 • מעניין אם זה תמיד כך או רק היום.
 • מעניין אם היא כועסת בכל הכיתות.
 • מעניין מה החלק שלנו בבעיה.

רשומות פופולריות