מה עושים עם מורה "מלשינה"?


מי לא היה מוותר על שיחת טלפון מהמורה המודיעה שהילד שלנו הפריע היום בכיתה?
האמת היא שמורה השולחת מייל/סמס בעצם "מלשינה" על הילד שלנו.
מדוע? כי יש לה 30 תלמידים והיא צריכה את עזרתנו.
מה המחיר? שיחה קשה עם הילד, פגיעה ביחסים ובאווירה בבית.
מה עדיף? לקבוע שיחה משולשת עם המורה/הילד/ההורה.
מה ההבדל? כעת הילד (ולא אתם) מחויב למורה ולהסכם שיקבע.
ומה אם לא יעמוד בהסכם? נחזור על התהליך עד שימצא הפתרון הראוי.
למה זה עדיף על שיחת נזיפה בבית? כי בעיות של ביה"ס מטפלים בביה"ס.
מה עם "עבודות שרות"? מומלץ שבנוסף לשיחה, הילד יסייע מס' ימים לאב הבית, לספרנית, למזכירה, בחדר אומנות, בכיתות נמוכות יותר, וכד' ויהפוך לילד התורם למהלך התקין של הלימודים.

רשומות פופולריות