איך נפתח חשיבה אופטימית?


אופטימיות היא תכונה נרכשת. שאלה שכיחה בקרב ההורים היא איך לגדל ילד מאושר הבוחר להסתכל על "חצי כוס המלאה". אחת הדרכים לפתח אופטימיות היא לבחור להסתכל על "חוויה טובה" כמשהו קבוע ועל "חוויה לא טובה" כמשהו זמני. לדוגמא:
 חוויה לא טובה היא זמנית
כשנפגעים מחבר, במקום לומר: "אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי",
אמור: "היום אין לי עם מי לשחק".

כשההורים כועסים עלי, במקום לומר: "ההורים שלי שונאים אותי",
אמור: "עכשיו הורים שלי כועסים עלי".

חוויה טובה היא קבועה
כשמתקבלים למגמה, במקום לומר: "איזה מזל היה לי שהתקבלתי",
אמור: "התקבלתי, כי אני ילד שמאד משקיע".

כשמזמינים אותי למפגש חברים, במקום לומר "היה כייף",
אמור: "ילדים נהנים בחברתי".

רשומות פופולריות