מתי להתנצל ומתי להצטער?


התנצלות, I apologize, בפני ילדינו נותנת דוגמא אישית ואינה מפגינה חולשה או פוגעת בסמכות ההורית. חשוב להתנצל בכל פעם שההתנהגות שלנו פוגעת או לא מכבדת את הילד. לדוגמה:
  • אני מתנצלת שצעקתי עליך, היה לי יום עמוס ולכן התפרצתי.
  • אני מתנצל שמשכתי אותך הבוקר חזק ביד, הייתי רוצה שנחשוב יחד מה נעשה אחרת מחר...
  • אני מתנצלת שאיימתי/הענשתי אותך, זה באמת לא מכבד ולא פותר את הבעיה.
הצטערות, I'm sorry, היא מצב בו אנו מביעים אמפתיה ופותחים ערוץ תקשורת (ללא רחמים) עם הילד. לדוגמה:
  • אני מצטערת לשמוע שלא שיתפו אותך בהפסקה.
  • אני מצטער לשמוע שהחליפו לך את המורה/מקום הישיבה.
  • אני מצטערת שלא נהנית בצופים/במסיבה.
התנצלות והצטערות משפרות את היחסים ואת האווירה בבית.

רשומות פופולריות