זה לא נגדי זה בעדו


לעתים אנחנו ההורים נפגעים ממשפט שילד אומר או מההתנהגות שלו.
הורה פגוע נוטה לפגוע בחזרה או ע"י שימוש בעונש או באיום. כדי לצאת ממעגל הכעס ולא להחריב את היחסים, כדאי לומר לעצמנו שהתנהגות הילד היא לא נגדנו אלא בעדו. לדוגמה:
  ילד שרוצה משהו ויודע שההורה לא יסכים, בוחר לשקר. המטרה שלו היא לא לפגוע בנו אלא לפעול ע"פ רצונו.
  ילד שבוחר להפסיק חוג/מגמה מסוימים לא פועל נגדנו אלא בעדו, הוא פשוט איבד עניין ולא מעוניין להמשיך.
 פעוט שלא מסכים להירדם בשעה 20:00 לא פועל נגדנו. הוא פשוט לא עייף, כי ישן שנ"צ בגן.

רשומות פופולריות