האם השיתוף הוא לטובת הילד?


"שיתוף" הוא אחד הכלים החשובים ב"ארגז הכלים" ההורי שלנו. השימוש בו צריך להיות מושכל ותלוי גיל, כדי שיקדם את הילד ולא יפגע בו. חשוב לתת את הדעת על מספר נקודות:
  • האם הילד בוגר מספיק לסוג המידע שנשתף?
  • האם השיתוף יעצים את הילד או רק יקל עלינו?
  • האם השיתוף עלול לייצר אצל הילד חרדות?
  • האם שיתפנו את הילד כי אין לנו מישהו אחר לשתף?
  • האם דאגנו "לסנן" חלקים מהשיתוף?
  • האם השיתוף הוא לטובת הילד או לטובתנו?
אמנם שיתוף בנושאים פיננסיים, עבודה, זוגיות, או אקטואליה יכולים ליצור קרבה וללמד על החיים, אך לעתים במחיר של נטל או מעמסה רגשית על הילד.האחריות שלנו היא קודם כל לשמור על טובת הילד.

רשומות פופולריות