איך מפתחים מוטיבציה פנימית ?


מוטיבציה פנימית מורכבת מאוסף של מניעים המובילים את הילד לפעול בדרך מסוימת, והיא אינה תוצר של גורם חיצוני כמו החלטת ההורה, ענישה או פרס. להלן מס' דוגמאות למניעים היוצרים מוטיבציה פנימית:
מניע פיזיולוגי: הילד יקשיב לצרכיו ויאכל כשהוא רעב, ישן כשהוא עייף וילבש מעיל כשקר לו.
מניע פסיכולוגיתחושת מסוגלות וסיפוק עצמי יובילו את הילד לפתח מיומנויות שיאפשרו לו להיות עצמאי ולהתארגן בבוקר, לארגן את התיק לבית הספר, לתאם מפגש חבר ולקבוע תור לספר.
מניע אישיהרצון במימוש עצמי יצרו עניין בבית הספר, יובילו להצלחה בחוג , ויניעו לפעילויות שיתנו ביטוי ליכולותיו של הילד.
מניע סביבתיהצורך להרגיש משמעותי הוא צורך בסיסי. סיוע בהכנת ארוחת ערב, קיפול כביסה, סידור השולחן וכד' ייצרו אצל הילד תחושת שייכות חזקה למשפחה.
רצוי לעודד אצל הילד מניעים פנימיים אלו ולהתרחק ממניעים חיצוניים כמו פרסים, מדבקות, איומים, הפחדות וענישה.

רשומות פופולריות