לפעמים טוב להיות חירש

החיים החברתיים של ילדנו מפגישים אותם מעת לעת עם סיטואציות שונות של חוסר פרגון ותמיכה. אופן ההתמודדות עם מסרים שליליים, פסימיות, וניסיונות השפלה ישפיע על איכות החיים של ילדינו.


הסיפור על "הצפרדע החירשת" מתאר שתי צפרדעים שנפלו לבור עמוק ונאלצו להתמודד עם חבריהן שצעקו מפתח הבור שאין להן סיכוי לצאת ממנו. הצפרדע שהקשיבה למסר, התייאשה, הפסיקה לקפוץ ומתה. הצפרדע השנייה שהייתה למזלה חירשת ניצלה.

הסיפור מלמד שלמילים יש את הכוח לבנות/להרוס, להעצים/להשפיל ושלהיות "צפרדע חירשת" בסביבה של חוסר פרגון, הוא יתרון.

רשומות פופולריות