חזור על הבקשה

כשהילד לא מכבד גבול או לא משתף פעולה, מומלץ לומר שנית מהו הגבול או הבקשה מבלי להרחיב במילים. להלן מספר דוגמאות:

כשילד מגיע הביתה ב23:00 במקום 22:00, מומלץ לומר "אני מבקש שתגיע ב22:00".
כשילד שכח לזרוק את הזבל, מומלץ לחזור על הבקשה ולומר "צריך לזרוק את הזבל".

לא מומלץ להרחיב בדיבור ולהרצות על החיים, המחויבויות וההשלכות. הבחירה לחזור על הבקשה המקורית אמנם לא מבטיחה את ביצועה, אך חוסכת את הדיאלוג המתיש עם הילד ומגבירה את הסיכוי לביצוע המשימה הנוכחית או משימות בעתיד.

שיחות ארוכות  צריכות להתבצע בזמן רגוע וע"י שימוש ב"תהליך פתרון בעיות".

 רשומות פופולריות