אפשרי לאבא להתמודד

חלוקה מגדרית של "תפקידים" בין ההורים עלולה ליצור קיבעון מחשבתי אצל הילדים. חשוב שהמסר שיעבור לילדים יהיה, ששני ההורים "כשירים" לבצע את משימת גידול הילדים. לדוגמה:

  • שני ההורים יודעים באיזו כיתה הילד ומה שם המורה.

  • שני ההורים כשירים לבצע מקלחות ולהכין ארוחת ערב.

  • שני ההורים מכירים את רופא הילדים ויכולים לקחת את הילד אליו.

  • שני ההורים מסיעים את הילד לחוג.

התירוץ הקלסי "שאימא טובה יותר בגידול הילדים", נובע בד"כ מתחושת עצלות מצד האב ומהקושי של האם "לשחרר שליטה" ולהוריד סטנדרטים (ייתכן שהילדים ילכו לישון ללא אמבטיה/ארוחת ערב).

מעורבות גבוהה יותר של האבא תאפשר לו לפתח ולהעמיק את יחסיו עם הילדים. המעבר בין "הטריטוריות השונות" של משימות ההורים, יפתחו אצל הילד אישיות עשירה ויעזרו במימוש רצונותיו האמיתיים.

רשומות פופולריות