הרחבת תנאי

כל אדם רוצה שיקבלו אותו כמו שהוא וימנעו מלהעיר לו על בסיס יומי. הערות תכופות מעבירות מסר ש "רק בתנאי מסוים" אתה שייך .

פרשנות של"תנאי צר" - רק אם אני מצליח בלימודים, לא מפריע, לא כוסס ציפורניים, לא מיילל - ההורים שלי מרוצים ואוהבים אותי.

פרשנות של "תנאי רחב" - ההורים שלי מקבלים ואוהבים אותי, גם אם נכשלתי במבחן, השעו אותי מבי"ס, אני כוסס ציפורניים ומיילל.

דימוי עצמי הנו הפער בין איך הילד רואה את עצמו לבין מה שמצפים ממנו. ככל שלתפיסתו הפער גדול יותר, ייפגע הדימוי העצמי שלו. חשוב לקבל את הילד כמו שהוא: שמנמן, לא חברותי, זללן, בישן.... ולתת לו את הכלים להשתפר.

הרחבת "תנאי השייכות" תעודד את הילד להשתנות ותחזק את תחושת "הקבלה ללא תנאי".

רשומות פופולריות