יללות בזמן הארוחה

כשילדך מפריע בזמן הארוחה, בחר לקום מהשולחן עם הצלחת שלך. המסר שאתם מעבירים הוא: אני בוחר להימצא במקום שנעים לי. כשהשקט יחזור, אתה יכול להצטרף לארוחה. הימנע מלדבר על ההפרעה שהתרחשה קודם.

הפתרון הזה הוא במקום לשלוח את הילד לחדר או להגיד "סתום/תהיה בשקט. אני לא יכול לשמוע אותך יותר".

יש הורים המתרעמים ואומרים "מדוע שאעניש את עצמי? שהילד ילך לחדר שלו כשהוא מפריע". הרחקת הילד בד"כ לא עוזרת, כי ההתנהגות השלילית חוזרת שוב בארוחה הבאה.

המטרה היא לא להעניש את הילד אלא ללמד אותו מיומנות חברתית. ילדינו רוצים את החברה שלנו יותר מכל דבר אחר. מומלץ להשתמש בכלי זה פעם בשבוע/חודש (אם נוצר צורך). שימוש תכוף יותר מאבד מהאפקטיביות ופוגע ביחסים עם הילד. 

רשומות פופולריות